CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Uslugi - bezpieczenstwo / audyty / tworzenie aplikacji

Bezpieczeństwo sieci i systemów
 
Nazwa: Bezpieczne sieci Wi-Fi
Branże: Wszystkie
 
Wielkość przedsiębiorstwa: SMB, SME, korporacje
 
Krótko: Systemy sieci bezprzewodowych Wi-Fi są już standardem w środowiskach biurowych, a także w logistyce, przemyśle oraz w przestrzeni publicznej. Posiadacze smartfonów i tabletów oczekują sieci Wi-Fi dostępnej w pracy, w centrum handlowym, hotelu czy resturacji. Przedsiebiorstwa i instytucje stają obecnie przed koniecznościa dostarczenia uslug sieci bezprzewodowej coraz szerszym rzeszom użytkowników.
 
Opis rozwiązania:

Wysoka przepustowość i pełne pokrycie obiektu siecią

Oferowane przez nas rozwiązania pracujące w pasmach 2,4 oraz 5 Ghz pozwalają na osiągnięcie przepustowości do 1733 Mbit/s i obsługę do 512 użytkowników przez jeden punkt dostępowy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik radiowych możliwe jest nawet dwukrotne zmniejszenie liczby punktów dostępowych niezbędnych do pokrycia siecią - tym samym redukuje się znacznie koszt wdrożenia. Oferujemy darmową usługę rozplanowania punktów dostępowych na podstawie przekazanych planów obiektów biurowych.

Niezawodność

Oferowane przez nas rozwiązania posiadają dożywotnią gwarancję i wsparcie producenta z opcją wymiany w trybie "next-day". Możliwe jest uruchomienie konfiguracji redundantnych, w których awaria kontrolera nie powoduje przestoju w pracy systemu. Oferujemy też pełen zakres usług serwisowych.

Bezpieczeństwo

Wdrażane przez nas sieci Wi-Fi zapewniają bezpieczeństwo danych poprzez separację dostępu dla pracowników i gości. Ruch sieciowy użytkowników autoryzowanych i anonimowych także może być całkowicie odseparowany. Możliwe jest zintegrowanie systemu kont użytkowników z domeną Windows lub wprowadzenie niezależnego systemu weryfikacji tożsamości. Dla gości oraz użytkowników nie będących pracownikami wprowadzić można odrębny system jednorazowych "biletów" do Wi-Fi, ważnych przez określony czas. We wdrażanych przez nas systemach stosujemy wyłącznie najwyższe standardy bezpieczeństwa WPA-PSK2 z szyfrowaniem AES.

W ramach wdrożenia systemu sieci lokalnych i rozległych oferujemy następujące usługi:

  • analiza potrzeb i wymagań - przeprowadzenie symulacyjnego rozplanowania położenia punktow dostepowych (AP),
  • projekt z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury sieciowej,
  • audyty radiowe (site-survey) obiektów i istniejących sieci wymagających diagnostyki,
  • wdrożenie - takze objemujące infrastrukturę przewodową, opracowanie dokumentacji,
  • nadzór, rozszerzone wsparcie,
  • szkolenie (warsztatowe i autoryzowane).

We wszystkich wdrażanych przez nas rozwiązaniach zwracamy uwagę na rzeczywiste potrzeby klienta - nie oferujemy samego oprogramowania lub sprzętu lecz kompletny pakiet usług, który może być też poszerzony o takie elementy jak: tworzenie polityki bezpieczeństwa, stały nadzór nad systemem i szkolenia.


 
Referencje: Nasze referencje w zakresie sieci bezprzewodowych obejmują organizacje zarówno komercyjne jak i (samo)rządowe, ze szczególnym uwzględnieniem większych firm, w których ochrona danych nabiera specjalnego znaczenia, tj. firm z sektora bankowości i finansów oraz administracji państwowej.
 
Producenci: Arris / Ruckus, CISCO, Aerohive Aruba / HPE, i inne.
 
Współpraca z innymi produktami: Oferujemy pełną integrację systemów sieciowych LAN i WAN z innymi systemami bezpieczeństwa, a także integrację z usługami: katalogowymi (Microsoft ActiveDirectory, LDAP, RADIUS), kontroli dostępu, raportującymi i innymi dedykowanymi systemami IT.
 
Informacje uzupełniające:
 
Proszę o więcej informacji: E - mail: cc AT cc . com . pl