CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Integracja systemów informatycznych

Integracja systemów

Wdrożenia infrastruktury
 
Nazwa: Wdrożenia infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa
Branże: Wszystkie
 
Wielkość przedsiębiorstwa: SMB, SME, korporacje
 
Krótko: Prace wdrożeniowe to zestaw usług obejmujących: uzgodnienia instalacyjne i konfiguracyjne, montaż i instalację sprzętu, jego konfigurację, przeszkolenie w miejscu wdrożenia oraz przeprowadzenie testów i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
 
Opis rozwiązania:

Wdrożenie infrastruktury sieciowej, serwerowej i bezpieczeństwa obejmuje: skompletowanie urządzeń, ich montaż, podłączenie do sieci energetycznej i telekomunikacyjnej (WAN), komputerowej (LAN) oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania. Następnie, zainstalowany sprzęt i oprogramowanie są konfigurowane zgodnie z projektem wdrożeniowym. Konfigurację oprogramowania kończy faza jego optymalizacji (np. usunięcie zbędnych elementow, strojenie wydajności, itp.). Przeprowadzenie wdrożenia zamyka wykonanie i odbiór testów oraz dostarczenie dokumentacji po-wdrożeniowej.


 
Referencje: Nasze referencje w zakresie systemów zdalnego dostępu obejmują organizacje zarówno komercyjne jak i (samo)rządowe, ze szczególnym uwzględnieniem większych firm, w których ochrona danych nabiera specjalnego znaczenia, tj. firm z sektora bankowości i finansów oraz administracji państwowej.
 
Producenci: Systemy OpenSource i komercyjne.
 
Współpraca z innymi produktami: n/d
 
Informacje uzupełniające: -
 
Proszę o więcej informacji: E - mail: cc AT cc . com . pl