CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Usługi wsparcia systemów IT

Integracja systemów

Usługi serwisowe
 
Nazwa: Usługi serwisowe i wsparcie
Branże: Wszystkie
 
Wielkość przedsiębiorstwa: SMB, SME, korporacje
 
Krótko: Jako firma zorientowana projektowo świadczymy kompleksowe usługi wsparcia technicznego dla wszystkich oferowanych przez nas produktów i rozwiązań. Wsparcie obejmuje zarówno usługi wykonywane w ramach wykupionego przez klienta wsparcia oferowanego przez producenta systemów jak i usługi "pogwaranacyjne".
 
Opis rozwiązania:

W ramach oferowanych przez nas serwisów wsparcia technicznego oferujemy następujące uslugi:

 • Wsparcie dla systemów i oprogramowania objętego suportem producenta - świadczymy usługi typu "front line support" pośrednicząc między klienteam a producentem we:wstepnej diagnozie, obsłudze i eskalacji zgłoszeń, bieżącej pomocy, itp.
 • Wsparcie rozszerzone: uslugi pomocy o parametrach czasowych (takich jak czas reakcji i czas usunięcia problemu) wykraczajacych poza standard oferowany przez producenta.
 • Wsparcie pogwarancyjne: świadczymy usługi wsparcia dla produktów, które nie są już objęte wsparciem producenta.
 • Wymiana sprzętu - jeśli z jakichś powodów producent nie oferuje usługi wymiany uszkodzonego sprzętu lub dostarczenia sprzętu zastępczego na czas awarii ("End of life" dla produktu, niedostępność opcji serrwisowej na terenie Polski, itp.) oferujemy usługę "AHR" - "Advanced Hardware Replacement" polegającą na gotowości do wymiany sprzętu w razie jego awarii w określonych i nie przkraczalnych ramach czasowych.

Zakres usług wsparcia uzależniony jest od producenta, produktu oraz indywidualnych ustaleń z klientem, gama możliwych swiadczeń obejmuje:

 • Wsparcie telefoniczne,
 • wsparcie "on-site" (w miejscu instalacji),
 • instalacja łatek i nowych wersji oprogramowania,
 • dostarczenie i konfiguracja sprzętu zastępczego na czas naprawy,
 • odtworzenie konfiguracji po awarii,
 • bieżące zmiany konfiguracji wynikające ze zmian w infrastrukturze,
 • inne prace doradcze.


 
Referencje: Nasze referencje w zakresie usług wsparcia obejmują praktycznie wszystkie sektory gospodarki i firmy od kilkuosobowych do korporacji a także sektor administracji lokalnej i centralnej.
 
Producenci: Systemy OpenSource i komercyjne.
 
Współpraca z innymi produktami: n/d
 
Informacje uzupełniające: -
 
Proszę o więcej informacji: E - mail: cc AT cc . com . pl