CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Projekty, analizy, konsulting

Usługi projektowe i doradcze

W wypadku kompleksowych wdrożeń systemów IT prace rozpocznymy od wykonania analizy potrzeb, a następnie przechodzimy do fazy projektowej, której celem jest opracowanie architektury i strategii realizacji optymalnej dla konkretnego środowiska biznesowego, istniejącej infrastruktury i wymaganych funkcji. Jeśli zachodzi taka potrzeba wykonujemy zarówno projekt systemów jak i związaną z nim analizę bezpieczeństwa i ocenę ryzyka. Wyboru konkretnych dostawców oraz produktów softwarowych i sprzętowych dokonujemy w końcowej fazie projektowej z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników - w tym budżetowych.

Zmiany jakie zachodzą w gospodarce oraz dynamiczny rozwój technologii informatycznych wymuszają ciągłe zmiany i doskonalenie systemów teleinformatycznych, organizacji pracy działu IT oraz procedur działania. Czynnikiem wymuszającym zmiany jest też walka o utrzymanie konkurencyjności na rynku. Aby dokonywać trafnych wyborów i związanych z rozbudową infrastruktury informatycznej warto skorzystać z profesjonalnych usług konsultacyjnych. W ramach realizowanych długoterminwych usług utrzymaniowych wraz z naszymi klientami planujemy rozwój ich systemów, doradzamy optymalne warianty oraz informujemy o możliwościach jakie oferują nowe technologie.

Kompetencje

Prace analityczne i projektowe realizują inżynierowie posiadający zarówno wiedzę teoretyczną potwierdzoną certyfikatami producentow jak i praktyczną uzyskaną w realizacji wielu wdrożeń u naszych klientów. Szczegółowy wykaz naszych kompetencji i autoryzacji znajduje się tutaj.

Referencje

Realizowane przez nas na przedstrzeni ostatnich lat prace projektowe objęły m.in. takie zagadnienia jak:

  • Opracowanie projektu infrastruktury styku z internetem dla instytucji finansowych świadczących usługi on-line - projekt, analiza ryzyka, realizacja.
  • Opracowanie projektu zamkniętego portalu wymiany informacji - projekt oprogramowania, infrastruktury, analiza kosztów, harmonogramy wdrożenia, wykazy testów, itp.
  • Prace konsultingowe w zakresie zastosowania komercyjnego oprogramowania portalowego.
  • Budowa kolokowanego centrum danych dla firmy z sektora finansowego
  • Projekt ogólnopolskiej sieci WAN dla instytucji publicznej
  • Analiza infrastruktury bezpieczeństwa dostarczonej przez innego wykonawcę -opracowanie wykazu niezbędnych zmian i korekt.
  • Inwentaryzacja infrastruktury IT powstałej w wyniku połączenia firm.

Nasze doświadczenia obejmują współpracę z firmami o różnej kulturze działąnia: od dużych korporacji międzynarodowych po niewielkie firmy działajace lokalnie.