CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Zarząd CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

 
 
Grzegorz Blinowski - Prezes Zarządu

  GB foto

Grzegorz Blinowski doktorat z informatyki uzyskał w 2001 roku w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej za pracę z dziedziny rozproszonych systemów komputerowych. Studiował Informatykę na Politechnice Warszawskiej Wydziale Elektroniki oraz w Oxford University (Dep. of Engineering Science, Robotics Research Group) w Wielkiej Brytanii.

Obecnie Grzegorz Blinowski jest audiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Grzegorz Blinowski jest autorem ponad dwudziestu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów i dwóch książek poświęconych tematyce IT; był także promotorem ponad pięćdziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Jest członkiem stowarzyszenia IEEE oraz posiada certyfikat CISSP numer 485890.

Grzegorz Blinowski od 1992 roku związany jest zawodowo z branżą informatyczną, jest założycielem firmy "CC" przekształconej w 2001 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 
Tomasz Ramsza - Członek Zarządu

  TR foto

Tomasz Ramsza posiada wykształcenie wyższe, tytuł magistra-inżyniera informatyki z wyróżnieniem uzyskał w 1998 roku w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej za pracę z dziedziny bezpieczeństwa systemów komputerowych. Studiował Informatykę na Politechnice Warszawskiej Wydziale Elektroniki. Posiada certyfikat CISSP numer 485891.

Tomasz Ramsza jest współzałożycielem firmy "CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.".