CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

CC - application development and network security systems

Zarząd CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

 
 
Grzegorz Blinowski, 34 lata - Prezes Zarządu

  Grzegorz Blinowski posiada wykształcenie wyższe, doktorat z informatyki uzyskał w 2001 roku w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej za pracę z dziedziny rozproszonych systemów komputerowych. Studiował Informatykę na Politechnice Warszawskiej Wydziale Elektroniki oraz w Oxford Univeristy (Dep. of Engineering Science) w Wielkiej Brytanii.

Grzegorz Blinowski jest autorem kilkunastu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów w pismach związanych z branżą informatyczną, był także promotorem kilkunastu prac magisterskich i inżynierskich.

Grzegorz Blinowski od 1992 roku związany jest zawodowo z branżą informatyczną, jest założycielem firmy "CC" przekształconej w 2001 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ma 34 lata, jest żonaty i ma 3 letnią córkę.

 
Tomasz Ramsza, 28 lat - Członek Zarządu

  Tomasz Ramsza posiada wykształcenie wyższe, tytuł magistra-inżyniera informatyki z wyróżnieniem uzyskał w 1998 roku w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej za pracę z dziedziny bezpieczeństwa systemów komputerowych. Studiował Informatykę na Politechnice Warszawskiej Wydziale Elektroniki

Ma 29 lat, jest żonaty i ma 2-u letnią córkę.