CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Uslugi - bezpieczenstwo / audyty / tworzenie aplikacji

Usługi - Systemy bezpieczeństwa i sieci

Bezpieczny zdalny dostęp do zasobów: VPN i SSL VPN

Krótko: Systemy bezpiecznego zdalnego dostępu do zasobów pozwalają użytkownikom zdalnym korzystać z firmowych systemów takich jak: poczta elektroniczna, aplikacje CRM i ERP, aplikacje wspomagania sprzedaży, serwery plików, itp. za pośrednictwem sieci internet. Użytkownik zdalny korzystając z komputera domowego, laptopa, tableta lub smartfonu może w bezpieczny sposób, po dokonaniu autoryzacji korzystać z w.w. systemów - tak jakby znajdował się w siedzibie firmy.
 
Opis rozwiązania:

Systemy bezpiecznego dostępu umożliwiają łączność z następującymi zasobami firmowymi:

 • serwery plików (udziały dyskowe Windows),
 • serwery poczty elektronicznej,
 • aplikacje z interfejsem WWW,
 • inne aplikacje Windows,
 • desktop-y stacji roboczych i serwerów

Technologia zdalnego dostępu SSL VPN pozwala na pracę z praktycznie wszystkimi zasobami IT - szczególnie interesująca jest możliwość współdzielenia desktop-ów użytkowników - mechanizm ten usprawnia np. pracę działu help-desk.

Systemy SSL VPN zapewniają bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowaniu połączeń oraz licznym mechanizmom autoryzacji użytkowników. Weryfikacja użytkowników może być prowadzona w oparciu o domenowy system haseł jak również z wykorzystaniem certyfikatów elektronicznych i tokenów sprzętowych różnych producentów. Atrakcyjną stroną tej technologii jest "bezklientowość" - nie jest wymagane instalowanie i utrzymywanie oprogramowania klienckiego na desktopie.

W naszej ofercie znajdują sie też produkty pozwalające na zdalny dostęp z platform mobilnych (smartfon, tablet). W przypadku takiego klienta, zwłaszcza w modelu BYOD (Bring Your Own Device, w którym użytkownicy wykorzystują prywatny sprzęt do dostępu do firmowych zasobów) bardzo ważne jest bezpieczeństwo klienta i niedopuszczanie do dostępu z platform np. zainfekowanych mallwarem - także w tym zakresie posiadamy odpowiednie rozwiązania.

W ramach wdrożenia systemu bezpiecznego zdalnego dostęp oferujemy następujące usługi:

 • analiza potrzeb, określenie wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych,
 • projekt z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury sieciowej,
 • wybór i dostawa odpowiedniego systemu,
 • wdrożenie, opracowanie dokumentacji,
 • nadzór, rozszerzone wsparcie,
 • szkolenie (warsztatowe i autoryzowane),
 • zarządzanie (outsourcing).

We wszystkich wdrażanych przez nas rozwiązaniach zwracamy uwagę na rzeczywiste potrzeby klienta - nie oferujemy samego oprogramowania lub sprzętu lecz kompletny pakiet usług, który może być też poszerzony o takie elementy jak: tworzenie polityki bezpieczeństwa, stały nadzór nad systemem i szkolenia.


 
Referencje: Nasze referencje w zakresie systemów zdalnego dostępu obejmują organizacje zarówno komercyjne jak i (samo)rządowe, ze szczególnym uwzględnieniem większych firm, w których ochrona danych nabiera specjalnego znaczenia, tj. firm z sektora bankowości i finansów oraz administracji państwowej.
 
Producenci:
 
Informacje uzupełniające:
Proszę o więcej informacji: E-mail: sales@cc.com.pl