CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Uslugi - bezpieczenstwo / audyty / tworzenie aplikacji

Usługi - Systemy bezpieczeństwa i sieci

Ochrona danych i serwerów (content security)

Krótko: Systemy ochrony treści (content security) realizują funkcje bezpieczeństwa na poziomie przesyłanych danych, dotyczy to takich usług jak: publiczne serwisy WWW (chronione przy pomocy rozwiązań WAF), bazy danych (ochrona systemami DAM), systemy poczty elektronicznej oraz inne usługi dostępne publicznie lub zdalnie dla pracowników. Serwisy ochrony treści obejmują zarówno tak podstawowe funkcje jak antywirus i antyspam, ale także ochronę poufności dla danych opuszczających sieć firmową, ochronę danych osobowych, z kolei systemy typu Web Application Firewall (WAF) chronią aplikacje WWW przed próbą zewnętrznegoataku i/lub kradzieży danych.
 
Opis rozwiązania:

Systemy ochrony treści realizują następujące funkcje:

 • Filtrowanie danych wchodzących na poziomie protokołów: HTTP, SMTP; analiza formatów XML i JSON
 • Dla serwisów bazodanowych, które poprzez serwery aplikacjiudostępniaja swoje dane w sieci internet - ochrona i kontrola dostepu (DAM)
 • Dla serwisów e-mail: antyspam, antymalware, antyphising
 • Ochrona przed wyciekiem danych - filtracja danych wychodzących
 • Zapewnienie "zgodności ustawowej" - klasyfikacja i filtracja treści na podstawie fraz i słów kluczowych.

Systemy content security są wraz z oprogramowaniem endpoint security kluczowym elementem systemów powstrzymujących wyciek danych (DLP). Systemy takie działając w trybie automatycznego skanowania są w stanie zapobiec wyciekowi z firmowej sieci danych zawierających n.p.: PESEL-e, NIP-y czy numery kont bankowych. Podobnie, możliwe jest automatyczne wykrycie dokumentów utworzonych przez wskazane osoby lub opatrzonych odpowiednim nagłówkiem.

W ramach wdrożenia systemu ochrony treści oferujemy następujące usługi:

 • analizę potrzeb, określenie wymagań funkcjonalnych i wydajnościowych,
 • projekt z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury sieciowej,
 • wybór i dostawa odpowiedniego systemu,
 • wdrożenie, opracowanie dokumentacji,
 • nadzór, rozszerzone wsparcie,
 • szkolenie (warsztatowe i autoryzowane),
 • zarządzanie (outsourcing).

We wszystkich wdrażanych przez nas rozwiązaniach zwracamy uwagę na rzeczywiste potrzeby klienta - nie oferujemy samego oprogramowania lub sprzętu lecz kompletny pakiet usług, który może być też poszerzony o takie elementy jak: tworzenie polityki bezpieczeństwa, stały nadzór nad systemem i szkolenia.


 
Referencje: Nasze referencje w zakresie wdrożenia systemów content security obejmują kilkadziesiąt firm i organizacji, zarówno komercyjnych jak i rządowych i samorządowych, reprezentujących praktycznie wszystkie branże gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem większych firm,w których ochrona danych nabiera specjalnego znaczenia, tj. firm z sektora bankowości i finansów, telekomunikacji oraz administracji państwowej.
 
Producenci:
Proszę o więcej informacji: E-mail: sales@cc.com.pl