CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Uslugi - bezpieczenstwo / audyty / tworzenie aplikacji

Bezpieczeństwo sieci i systemów
 
Nazwa: Bezpieczne sieci LAN i WAN
Branże: Wszystkie
 
Wielkość przedsiębiorstwa: SMB, SME, korporacje
 
Krótko: Sprawnie i wydajnie działająca sieć lokalna jest obecnie niezbędnym elementem infrastruktury każdej firmy. Rosnące zapotrzebowanie na dane wynikające zarówno z potrzeb wspólczesnych aplikacji jak i zwiększeniu liczby urządzeń korzystających z sieci (np. telefony IP, a poprzez WiFi tablety i smarfony) powoduje wzrost oczekiwań co do możliwości sieci lokalnej.
 
Opis rozwiązania:

Wysoka wydajność

Oferowane przez nas systemy sieciowe obejmują przełączniki oraz rutery z portami o przepustowości: 1 Gbps, 10 Gbps i 40 Gbps. Technologia Ethernet 10 Gbps jeszcze niedawno uznawana za bardzo kosztowną i zarezerwowaną wyłącznie do zaawansowanych rozwiązań DataCenter jest już obecnie dostępna w niewygórowanych cenach.

Niezawodność

Oferowane przez nas rozwiązania posiadają dożywotnią gwarancję i wsparcie producenta z opcją wymiany w trybie "next-day". Możliwe jest uruchomienie konfiguracji redundatnych, w których awaria jednego z komponentów nie powoduje przestoju w pracy systemu. Oferujemy też pełen zakres usług serwisowych.

Bezpieczeństwo

Wdrażane przez nas rozwiązania LAN zapewniają wielowarstwowe bezpieczeństwo danych: Poprzez zastosowanie sieci VLAN możliwe jest odseparowanie ruchu pochodzącego z różnych: działów, źródeł, sieci logicznych - nawet jeśli dysponujemy tylko jednym przełącznikiem. Technologie takie jak 802.1x powalają na zablokowanie dostępu do sieci niezautoryowanych urządzeń i użytkowników. Zapobiega to np. zalogowaniu się do sieci kablowej z "obcego" notebooka lub nieautoryzowanemu podłączeniu punktu dostępowego Wifi.

W ramach wdrożenia systemu sieci lokalnych i rozległych oferujemy następujące usługi:

  • analiza potrzeb i wymaganego poziomu bezpieczeństwa,
  • inwentaryzacja zasobów wymagających rozbudowy,
  • projekt z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury sieciowej,
  • wybór rozwiązanialub rozwiazań sprzętowych,
  • wdrożenie, opracowanie dokumentacji,
  • nadzór, rozszerzone wsparcie,
  • szkolenie (warsztatowe i autoryzowane).

We wszystkich wdrażanych przez nas rozwiązaniach zwracamy uwagę na rzeczywiste potrzeby klienta - nie oferujemy samego oprogramowania lub sprzętu lecz kompletny pakiet usług, który może być też poszerzony o takie elementy jak: tworzenie polityki bezpieczeństwa, stały nadzór nad systemem i szkolenia.


 
Referencje: Nasze referencje w zakresie sieci LAN i WAN obejmują organizacje zarówno komercyjne jak i (samo)rządowe, ze szczególnym uwzględnieniem większych firm, w których ochrona danych nabiera specjalnego znaczenia, tj. firm z sektora bankowości i finansów oraz administracji państwowej.
 
Producenci: Arris / Ruckus, CISCO, HPE, Juniper i inne.
 
Współpraca z innymi produktami: Oferujemy pełną integrację systemów sieciowych LAN i WAN z innymi systemami bezpieczeństwa, a także integrację z usługami: katalogowymi (Microsoft ActiveDirectory, LDAP, RADIUS), kontroli dostępu, raportującymi i innymi dedykowanymi systemami IT.
 
Informacje uzupełniające:
 
Proszę o więcej informacji: E - mail: cc AT cc . com . pl