CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Uslugi - bezpieczenstwo / audyty / tworzenie aplikacji

Usługi - Systemy bezpieczeństwa i sieci

Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury

Krótko: W miarę rozwoju infrastruktury sieciowej oraz usługowej pojawia się naturalna konieczność ewidencjonowania, monitorowania oraz zarządzania: zarówno od strony sprzętowej jak i od strony usług. Przykładem może być realizacja takich zadań jak: monitorowanie dostępności sprzętu aktywnego, łącz internetowych czy usług web. "Zarządzanie" oznacza też zarządzanie bezpieczeństem - zbieranie informajci o przepływach i zdarzeniach, agregacja tych danych oraz wykrywanie niebezpiecznych wzorców.
 
Opis rozwiązania:

W ramach wdrożenia systemów monitorujących i zarządzających mogą być realizowane następujące zadania:

 • Realizacja funkcji kontroli dostępu (NAC - Network Access Control), Captive Portal, Onboarding.
 • Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi - PAM (Priviliged Account Management).
 • Rejestracja sesji administracyjnych.
 • Monitorowanie stanu: łączy internetowych, tuneli VPN, parametrów pracy serwerów i dostępności serwisów.
 • Monitorowanie parametrów fizycznych serwerowni: temperatura, stan zasilania, itp.
 • Monitorowanie na potrzeby weryfikacji parametrów SLA (uptime łącza, itp.)
 • Ewidencjonowanie i zarządzanie licencjami oprogramowania komercyjnego.
 • Zbieranie i agregacja zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz przepływów sieciowych (netflow).
 • Zcentralizowanie zarządzanie systemami: ruterami, przelacznikami, firewall-ami.
 • Zdalne zarządzanie serwerami oraz infrastrukturą wirtualną.
 • Zdalne backupy oraz archiwizacja danych.

Wyżej wymienione zadania mogą być realizowane z wykorzystaniem oprogramowania zarówno darmowego, komercyjnego jak i ich kombinacji.

W ramach wdrożenia systemu zarządzania mogą też być wykonane następujące usługi:

 • analiza potrzeb i wymagań,
 • inwentaryzacja zasobów wymagających monitoringu i zarządzania,
 • projekt systemu,
 • wdrożenie, opracowanie dokumentacji,
 • nadzór i rozszerzone wsparcie,
 • szkolenie (warsztatowe i autoryzowane).

We wszystkich wdrażanych przez nas rozwiązaniach zwracamy uwagę na rzeczywiste potrzeby klienta - nie oferujemy samego oprogramowania lub sprzętu lecz kompletny pakiet usług, który może być też poszerzony o takie elementy jak: tworzenie polityki bezpieczeństwa, stały nadzór nad systemem i szkolenia.


 
Referencje: Nasze referencje w zakresie systemów zarządzaniaobejmują organizacje zarówno komercyjne jak i (samo)rządowe, ze szczególnym uwzględnieniem większych firm, w których ochrona danych nabiera specjalnego znaczenia, tj. firm z sektora bankowości i finansów oraz administracji państwowej.
 
Producenci:
Informacje uzupełniające:
 
Proszę o więcej informacji: E-mail: sales@cc.com.pl