CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Tokeny


decoration Identyfikatory sprzętowe i programowe stanowią bardzo istotny element systemu identyfikacji cyfrowej ActivIdentity. Dostępne są w formie sprzętowej - m.in. tokeny "kalkulatorek" i "breloczek", "karta", tokeny USB, karty Smart Card) i oprogramowania (tzw. tokeny programowe). Tokeny w rękach użytkowników są koniecznym warunkiem do wiarygodnego uwierzytelniania ich tożsamości (Two-Factor Authentication). Hasła użytkowników w każdym z w/w rozwiązań generowane są dynamicznie i mogą być użyte tylko jeden raz. Dostęp do tokenów typu kalkulatorek ActivIdentity chroniony jest osobistym hasłem użytkownika PIN.

Do podstawowych sprzętowych elementów systemu identyfikacji cyfrowej ActivIdentity należą:

 • tokeny ActivIdentity OTP Token ("kalkulatorek") i ActivIdentity Mini OTP Token ("breloczek"), generujące hasła dynamiczne w trybie synchronicznym i asynchronicznym.
 • karty mikroprocesorowe - Smart Card , generujące hasła dynamiczne, przechowujące hasła statyczne oraz wykonujące operacje PKI (m.in. generowanie kluczy kryptograficznych, tworzenie podpisów cyfrowych, szyfrowanie tajnego klucza sesji),
 • tokeny ActivIdentity ActivKey, generujące hasła dynamiczne, przechowujące hasła statyczne oraz wykonujące operacje PKI.

Przykładowe rozwiązania

Urządzenie Funkcje Uwagi
usb sim Token z interfejsem USB pełniący rolę karty inteligentnej (nie wywaga czytnika) Klucze przechowywane na wymiennej karcie formatu SIM
usb sim otp Token z interfejsem USB pełniący rolę karty inteligentnej (nie wymaga czytnika), jednocześnie niezależnie funkcjonuje jako token OTPPozwala na realizację niezależnej autoryzacji OTP oraz PKI Token podwójnego zastosowania
card sc otpd Token OTP w formacie karty z ultra-cienkim wyswietlaczem LCD, generuje hasła jednorazowe

display card
Token OTP w formacie karty SC z ultra-cienkim wyswietlaczem LCD, generuje hasła jednorazowe i jednocześnie posiada wszystkie funkcje karty mikroporocesorowej Pozwala na realizację niezależnej autoryzacji OTP oraz PKI.

calculator
Token OTP w formacie kalkulatora Realizuje funkcje OTP oraz Challenge-Responce

mini token
Token OTP w formacie breloczka Realizuje funkcje OTP

ActivIdentity to zaawansowana technologia identyfikacji cyfrowej, zaprojektowana pod kątem zaspokojenia potrzeb użytkownika korporacyjnego (m.in. rozproszenie geograficzne, stała dostępność HA), systemów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa (m.in. systemy handlu elektronicznego, zastosowania wojskowe i rządowe) oraz wyeliminowania wad starych, istniejących na rynku systemów uwierzytelniania. System dostarcza wsparcie dla zapewniania stabilnej, niezakłóconej pracy zabezpieczeń (serwery Backup) oraz uwierzytelniania użytkowników często zmieniających miejsce pracy (User Roaming).

ActivIdentity Token One to nowoczesne rozwiązanie, nie posiadające wad starych, istniejących na rynku systemów uwierzytelniania, m.in.:

 • Tajne klucze (tzw. Master Key), na podstawie których generowane są w tokenach hasła dynamiczne do uwierzytelniania użytkowników mogą być programowane przez ich właściciela, a nie w fabryce producenta.
 • Hasła generowane są w trybie synchronizacji z serwerem uwierzytelniania 4TRESS lub w trybie asynchronicznym Wyzwanie-Odpowiedź (Challenge-Response, standard ANSI X9.9).
 • Bezpieczeństwo systemu opiera się na sprawdzonych standardach kryptograficznych (m.in. DES) oraz tajności klucza Master Key (seed), nie zaś tajności samego algorytmu generowania haseł (praktyka pokazuje, że każdy utajniany przez producenta algorytm może zostać ustalony –
 • Dostęp do tokenu chroniony jest za pomocą indywidualnego kodu użytkownika PIN (Personal Identification Number).
 • Kod PIN nie jest przesyłany otwartym tekstem w sieci do serwera uwierzytelniania (tzn. jest to tylko kod dostępu do urządzenia).
 • Użytkownik po otrzymaniu tokenu może ustalić własny, tylko sobie znany kod PIN.
 • Token jest automatycznie blokowany po przekroczeniu ustalonej, maksymalnej liczby błędnych wpisów kodu PIN.
 • Algorytm generowania haseł dynamicznych posiada skuteczne, oparte na kryptografii mechanizmy zabezpieczające przed próbami odtworzenia tajnego klucza Master Key.
 • Urządzenie posiada elektroniczne zabezpieczenia uniemożliwiające odczyt zaprogramowanego w tokenie kodu PIN i klucza Master Key (np. w razie dostępu do tokenu przez osoby nieupoważnione).
 • Urządzenie jest bardzo atrakcyjne cenowo .
 • Urządzenie posiada wymienne, standardowe baterie i może być wykorzystywane nawet 10 lat.

Techniki autoryzacji sprzętowej

Przeczytaj [pdf] jak funkcjonują i w jaki sposób zastosowanie: tokenów OTP, kart inteligentnych, tokenów USB i innych sprzętowych rozwiązań uwierzytelniajacych może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

Inne systemy autoryzacji:

ActivIdentity oferuje systemy uwierzytelniania i autoryzacji. Inni nasi partnerzy oferujący podobne rozwiązania to:

 

Kontakt handlowy

Telefon: (+48) 226466873; (+48) 2260603780

e-mail: sales  @ cc com pl