CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

ActivIdentity CMS

Elastyczne rozwiązanie zarządzania cyfrowym identyfikatorem użytkownika

ActivIdentity Card Management System (CMS) to kompletne i elastyczne rozwiązanie zarządzania kartami, tokenami i innymi elektronicznymi identyfikatorami użytkownika. CMS odpowiedzialny jest za procesy wydawania oraz administrowania wymagane we wprowadzeniu elektronicznych identyfikatorów w organizacji. ActivID CMS pozwala zarządzać kartą, jak również znajdującymi się na niej danymi, apletami, oraz cyfrowymi identyfikatorami wliczając certyfikaty PKI - przez cały cykl życia karty inteligentnej. ActivID CMS pozwala zminimalizować czas oraz koszty związane z wydawaniem oraz obsługą kart cyfrowej tożsamości stanowiąc idealną platformę zarządzania wielofunkcyjną przepustką oraz innymi opartymi na karcie inteligentnej identyfikatorami pracowników.

Korzyści

Zastosowanie systemu CMS pozwala znacznie uprościć a przede wszystkim usystematyzować procedury związane z wydawaniem kart pracownikom, zmianą ich zawartości - np. wygenerowaniem kolejnego certyfikatu. Bardzo ważne jest również zapewnienie obsługi sytuacji awaryjnych: od prostych przypadków wymagających odblokowania PIN chroniącego kartę w przypadku jego zapomnienia do bardziej skomplikowanych jak konieczność wydania tymczasowej lub stałej karty zastępczej w przypadku zniszczenia, kradzieży lub zgubienia przez pracownika.

Wybrane funkcje

  • integracja z systemami provisioningu użytkowników,
  • integracja z systemem uwierzytelniania w oparciu o hasło jednorazowe - ActivIdentity 4TRESS AAA,
  • możliwe automatyczne tworzenie kopii zapasowych certyfikatów służących do szyfrowania danych, pozwalające na ich odtworzenie w celu uzyskania dostępu do zaszyfrowanych danych w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty inteligentnej (funkcja musi być obsługiwana przez wykorzystywany urząd certyfikacji CA). Funkcja ta nie może mieć zastosowania do certyfikatów innego przeznaczenia, dla których para kluczy została wygenerowana wewnątrz karty inteligentnej, ponieważ w takim przypadku klucz prywatny nigdy nie opuszcza bezpiecznego obszaru karty inteligentnej,
  • wyspecjalizowany "portal" dostępny dla posiadaczy kart inteligentnych umożliwiający im samodzielne przeprowadzanie operacji takich jak zmiana i odblokowanie PIN, żądanie karty zastępczej, aktualizowanie zawartości karty po wydaniu odpowiedniej dyspozycji przez administratora. Pozwala to znacznie odciążyć dział HelpDesk z rutynowych czynności.

AI CMS scheme
Schemat wdrożenia ActivIDentity CMS i jego integracji z zasobami firmowymi.

Techniki autoryzacji sprzętowej

Przeczytaj [pdf] jak funkcjonują i w jaki sposób zastosowanie: tokenów OTP, kart inteligentnych, tokenów USB i innych sprzętowych rozwiązań uwierzytelniajacych może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

Inne systemy autoryzacji:

ActivIdentity oferuje systemy uwierzytelniania i autoryzacji. Inni nasi partnerzy oferujący podobne rozwiązania to:

 

Kontakt handlowy

Telefon: (+48) 226466873; (+48) 2260603780

e-mail: sales  @ cc com pl