CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Activ Identity 4TRESS

ActivIDentity oferuje dwa systemy softwareowe wspomagające zdalne uwierzytelnianie:
  • 4TRESS AAA Server for Remote Access - Serwer RADIUS obsługujący uwierzytelniania, autoryzacji, oraz rozliczania w oparciu o tokeny OTP, karty inteligentne, tokeny USB, softtokeny i hasła SMS.
  • 4TRESS Authentication Server - kompleksowy modularny system umożliwiający budowę wieloskładnikowych systemów uwierzytelniania w korporacjach.

4TRESS AAA Server for Remote Access

4TRESS AAA Server jest serwerem zgodnym z protokołami RADIUS oraz TACACS+. Oferując usługi uwierzytelniania, autoryzacji, oraz rozliczania (AAA = Authentication, Authorization, and Accounting) 4TRESS AAA Server umożliwia organizacjom zabezpieczenie oraz zarządzanie zdalnym dostępem oraz dostępem do sieci WLAN z wykorzystaniem silnego, dwuskładnikowego uwierzytelniania. Wybrane funkcje:

  • współpraca z sieciowymi punktami dostępowymi poprzez protokół RADIUS i TACACS+ w tym firewall, VPN, rutery oraz zgodne z 802.1x punkty dostępowe dla sieci bezprzewodowej, w szczególności: Check Point, Juniper, Microsoft ISA Server i inne
  • współpraca z Microsoft IIS web Server w celu podniesienia bezpieczeństwa dostępu do portali WWW oraz Microsoft Outlook Web Access
  • inegracja z systemem zarządzania cyklem życia karty inteligentnej - ActivIdentity CMS

4TRESS Authentication Server

4TRESS Authentication Server kompleksowy modularny system umożliwiający budowę wieloskładnikowych systemów uwierzytelniania w korporacjach. Architektura 4TRESS Authentication pozwala na realizację różnorodnych metod uwierzytelniania a następnie autoryzacji użytkowników, w tym: login/hasło, OTP, OATH, EMV, PKI. System oferuje szereg otwartych interfejsów umożliwiających integrację: SAML, RADIUS, SOAP/RMI, API: Java, C/C++.

4TRESS Authentication Server pozwala na integrację uwierzytelnienia i autoryzacji różnorodnych systemów takich jak np.: koncentratory VPN, IVR, terminale ATM, aplikacje call-center, aplikacje e-bankingu, itp. 4TRESS wspólpracuje z zewnętrznymi systemami katalowymi LDAP, relacyjnymi bazami danych oraz systemami HSM.

4TRESS Authentication Server

Techniki autoryzacji sprzętowej

Przeczytaj [pdf] jak funkcjonują i w jaki sposób zastosowanie: tokenów OTP, kart inteligentnych, tokenów USB i innych sprzętowych rozwiązań uwierzytelniajacych może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

Inne systemy autoryzacji:

ActivIdentity oferuje systemy uwierzytelniania i autoryzacji. Inni nasi partnerzy oferujący podobne rozwiązania to:

 

Kontakt handlowy

Telefon: (+48) 226466873; (+48) 2260603780

e-mail: sales  @ cc com pl