CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

szkolenia i warsztaty (Palo Alto Networks, Juniper, Check Point, inne)

Firewall: Zaawansowane rozwiązywanie problemów firewalli (PAN-EDU-330)

Szkolenie autoryzowane


Firewall: Zaawansowane rozwiązywanie problemów firewalli (PAN-EDU-330)język: pl,
Warszawa
2022-11-08
wolne: 8 miejsc
0,- usdRejestracja

Cel Kursu: Po pomyślnym ukończeniu tego 3-dniowego kursu studenci poszerzą swoją wiedzę o umiejętności wyszukiwania i diagnozowanie problemów w urządzeniach firewall firmy Palo Alto Networks. Podczas kursu studenci otrzymają dostęp do laba, w którym odwzorowane zostaną rzeczywiste problemy związane z pracą urządzenia w takich aspektach oraz funkcjach systemu PAN-OS jak bezpieczeństwo, sieć, ochrona przed zagrożeniami, logowanie, raportowanie, wydajność. Po zakończeniu studenci będą posiadać głęboką wiedzę na temat rozwiązywania problemów z widocznością i kontrolą aplikacji, użytkowników oraz zawartości.

Grupa docelowa: Inżynierowie Bezpieczeństwa, Administratorzy Bezpieczeństwa, Analitycy Bezpieczeństwa, Inżynierowie Sieciowi, Inżynierowie Wsparcia.

Wymagania wstępne: Studenci muszą posiadać ukończony kurs PAN-EDU-210. Dodatkowo powinni mieć duże praktyczne doświadczenie w tematyce routingu, przełączania, adresowania IP, bezpieczeństwa IT. Dodatkowo powinni posiadać co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy z urządzeniami PAN NGFW.

Poziom kursu: Zaawansowany

Harmonogram

Dzień 1 10:00 - 17:00

Moduł 1 – Narzędzia i zasoby Moduł 2 – CLI Moduł 3 – Logika przekazywania pakietów Moduł 4 – Tworzenie zrzutów ruchu

Dzień 2 9:00 - 17:00

Moduł 5 - Logi diagnostyczne pakietów Moduł 6 – Ruch hostowany na firewallu Moduł 7- Ruch tranzytowy Moduł 8 – Usługi systemowe

Dzień 3 9:00 - 17:00

Moduł 9 – Deszyfracja SSL Moduł 10- User-ID Moduł 11 – Global Protect Moduł 12 – Eskalacje i RMA

Uprawnienia/Certyfikaty

 

Zarejestruj się