CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

szkolenia i warsztaty (Palo Alto Networks, Juniper, Check Point, inne)

Panorama: Zarządzanie firewallami (PAN-EDU-220)

Szkolenie autoryzowane


Panorama: Zarządzanie firewallami (PAN-EDU-220)język: pl,
Warszawa
2022-10-11
wolne: 4 miejsc
0,- usdRejestracja

Grupa docelowa: Inżynierowie Bezpieczeństwa, Administratorzy Bezpieczeństwa, Analitycy Bezpieczeństwa, Inżynierowie Sieciowi, Architekci Bezpieczeństwa, Inżynierowie Wsparcia.

Wymagania wstępne: Studenci muszą posiadać ukończony kurs PAN-EDU-210. Dodatkowo muszą być zaznajomieni z konceptami zarządzania urządzeniami NGFW oraz z podstawowymi zagadnieniami sieciowymi, w tym z tematyką routingu, przełączania i adresowania IP.

Harmonogram

Dzień 1 10:00 - 17:00

Moduł 1 – Wstęp do Panoramy Moduł 2 – Wstępna konfiguracja Moduł 3 – Dodawanie urządzeń firewall do Panoramy Moduł 4 – Wysoka dostępność systemu Panorama (HA) Moduł 5 - Szablony

Dzień 2 9:00 - 17:00

Moduł 6 – Grupy urządzeń Moduł 7- Konta administratorów Moduł 8 – Przekazywanie i zbieranie logów Moduł 9 – Zagregowane monitorowanie i raportowanie Moduł 10- Troubleshooting

Uprawnienia/Certyfikaty

 

Zarejestruj się