CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

szkolenia i warsztaty (Palo Alto Networks, Juniper, Check Point, inne)

JSEC – JUNOS w urządzeniach zabezpieczeń

Szkolenie autoryzowane


JSEC – JUNOS w urządzeniach zabezpieczeńjęzyk: pl,
Online
2022-09-19
wolne: 7 miejsc
3000,- usdRejestracja

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozwiązaniami bezpieczeństwa Juniper Networks opartymi o system JUNOS – włącznie z inżynierami sieciowych, administratorami, jak również pracownikami działów wsparcia technicznego i sprzedaży.

JSEC jest kursem średnio zaawansowanym. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii sieciowych – modelu ISO OSI oraz stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy powinni również wziąć wcześniej udział w podstawowym szkoleniu IJSEC (Introduction to the JUNOS Operating System Security – lub posiadać doświadczenie z pracą w systemie JUNOS na poziomie porównywalnym z zakresem tego szkolenia.

Harmonogram

Dzień 1 10:00 - 17:00

1. Obłsługa CLI a. Opcje interfejsu CLI b. Zasada działania CLI c. Wstępna konfiguracja d. Konfiguracja Interfejsów 2. Zaawansowane zagadnienia polityk bezpieczeństwa a. Zarządzanie sesjami b. ALG c. Harmonogram polityk d. Logowanie 3. Teoria identyfikacji aplikacji a. Application ID b. Sygnatury aplikacyjne c. App Track d. App Firewall e. App QoS f. App QoE

Dzień 2 9:00 - 17:00

4. Implementacja Identyfikacji aplikacji a. App Track b. App FW c. App QoS d. APBR 5. Wykrywanie oraz blokowanie intruzów a. Wprowadzenie do IPS b. Polityka IPS c. Obiekty polityki d. Konfiguracja IPS e. Monitorwanie IPS 6. Security Director a. Wprowadzenie b. Obiekty wykorzystywane w Security Directorze c. Zarządzanie polityką bezpieczeństwa 7. Policy Enforcer a. Koncepcja rozwiązania Policy Enforcer b. Opcje konfiguracyjne c. Instalacja rozwiązania

Dzień 3 9:00 - 17:00

8. Implementacja Sky ATP a. Architektura i podstawowe komponenty b. Funkcje i zalety c. Hosty skompromitowane d. Zarządzanie C2 e. Skanowanie plików f. Skanowanie e-mail g. Geolokalizacja h. Integracja z polityką bezpieczeństwa i. Rozwiązywanie problemów 9. Wprowadzenie do JATP a. Analiza ruchu b. Wykrywanie zagrożeń c. Analiza Zagrożeń d. Architektura JATP 10. Implementacja JATP a. Kolektory JATP b. Konfiguracja Smart Core Analytics Engine c. Analiza logów d. Zarządzanie Incydentami e. Politka Threat Prevention na SRX f. Wsparcie rozwiązań firm trzecich g. Raportowanie

Dzień 4 9:00 - 17:00

11. Juniper Secure Analytics a. Wprowadzenie do JSA b. Zbieranie danych c. Analiza logów d. Analiza zagrożeń e. Zarządzanie podatnościami f. Zarządzanie ryzykiem 12. JIMS a. Wprowadzenie do agenta JIMS b. Integracja JIMS z SRX 13. vSRX oraz cSRX a. Wprowadzenie b. Wspierane funkcje vSRX c. Przykłady zastosowań d. Wprowadzenie do cSRX

Dzień 5 9:00 - 17:00

14. Dekrypcja SSL a. Wprowadzenie do proxy SSL b. Koncepcja ruchu szyfrowanego c. Konfiguracja d. Rozwiązywanie problemów SSL 15. Klaster niezawodnościowy a. Koncepcja klastra niezawodnościowego b. Operacje wykonywane w klastrze 16. Implementacja klastra niezawodnościowego a. Konfiguracja b. Zaawansowane opcje 17. Juniper Sky Enterprise

Uprawnienia/Certyfikaty

  • Security Specialist (JNCIS-SEC)

Egzamin Pearson VUE JN0-334

 

Zarejestruj się