CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Thales - systemy autoryzacji 2FA, tokeny, szyfrowanie, HSM

 

SafeNet Trusted Access czyli autoryzacja chmurowa

SafeNet Trusted Access to system centralnego zarządzania dostępem do aplikacji internetowych i chmurowych. Trusted Access zapobiega naruszeniom bezpieczeństwa danych i pomaga organizacjom przestrzegać przepisów, umożliwiając im migrację do chmury w prosty i bezpieczny sposób. Trusted Acces bazuje na koncepcji SSO (Single Sign On) - raz uwierzytelniony i zalogowany użytkownik nie musi wielkrotnie podawać swoich danych i przeprowadzać ponownych autoryzacji do kolejnych serwisów. Trusted access może wykorzystywać róznorodne metody autoryzacji - od tokenów sprzętowych po serwisy chmurowe (AaaS - authentication as a Service). Przy każdym logowaniu się użytkownika do aplikacji w chmurze, SafeNet Trusted Access:

 • weryfikuje tożsamość użytkownika,
 • ocenia, które zasady dostępu należy zastosować,
 • stosuje odpowiedni poziom uwierzytelnienia za pomocą Smart Single Sign-On.

Obsługiwane metody uwierzytelniania:

 • OTP Push
 • OTP App
 • OTP Hardware
 • Pattern-based authentication (Uwierzytelnianie oparte na wzorcach gaficznych)
 • Poza pasmem za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS
 • Hasło
 • Kerberos
 • Poświadczenia PKI
 • Google Authenticator
 • Uwierzytelnianie bez hasła
 • Biometryka
 • Głos
 • Strona trzecia

Zobacz informacje dotyczącą róznorodnych metod uwierzytelnienia jakie oferuje producnt

 

 

Obsługiwane środowiska chmurowe:

 

Zobacz ulotki producenta.