CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Oferty pracy

Sposób prowadzenia rekrutacji

Rekrutacja w naszej firmie prowadzona jest przez cały rok. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń e-mailem na adres: praca AT cc . com . pl. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z aktualnie otwartymi zgłoszeniami rekrutacyjnymi.

Etapy rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

I. Analiza aplikacji

Aplikacje kandydatów pochodzące z róznych źródeł (e-mail, zgłoszenia ze współpracujacych z nami portali, itp) są analizowane i selekcjonowanie pod kątem zgodności z wymaganiami stanowiska podanymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

II.Rozmowy kwalifikacyjne

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zweryfikowanie informacji zaprezentowane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych - zwłaszcza w zakresie wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz planów zawodowych. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzane są też testy kompetencyjne (np. test na znajomość wybranego języka programowania). W zależności od stanowiska sprawdzana może być też znajomość języków obcych. Po pozytywnym wyniku rozmowy kandydat zapraszany jest na drugie spotkanie - z Szefem Zespołu , do którego prowadzona jest rekrutacja. O wynikach rozmów każdy z kandydatów informowany jest w ciągu 2 tygodni.

III. Spotkanie z Zarządem

Ostatni etap rekrutacji ma na celu ostateczną weryfikację kandydata przez Zarząd firmy.O wynikach rozmowy każdy z kandydatów informowany jest w ciągu 2-3 dni.